Natuurgebied De Schotsman

Grenzend aan het Veerse Meer aan de ene zijde en de Noordzee aan de andere kant, ligt het uitgestrekte natuurgebied De Schotsman. Maak hier 's ochtends in alle vroegte een wandeling en u bent getuige van het ontwaken van de vele vogels en dieren die hier wonen. 

De Oosterschelde

De Noordzee

Het Veerse Meer

Natuurgebied Oranjezon

Wandelend van land richting zee komt u achtereenvolgens bos, struweel en duingrasland tegen. In de zeereep wandelt u tussen helmgras en ziet u af en toe de zee tussen de duinen door.

Oranjezon is lang in gebruik geweest als waterwingebied: water van elders werd de duinen ingebracht, om door het zand gefilterd te worden. Via waterwinkanalen werd het gezuiverde water weer afgevoerd. Door het vele zoete water zijn de duinen verruigd: er kwamen soorten als duinriet en Amerikaanse vogelkers.

Tegenwoordig is Oranjezon een prachtig natuurgebied, waar je reeën en damherten kunt tegenkomen. Door de variatie in landschap is het een gunstig leefgebied voor heel veel soorten planten en dieren. Natuurherstelprojecten hebben geholpen om soorten als borstelbies, geelhartje, dwergzegge, melkkruid en dwergvlas terug te krijgen.

Vanuit Kamperland is het slechts 15 minuten rijden naar dit prachtige natuurgebied bij Vrouwenpolder. Verblijft u op park De Banjaard of De Groote Duynen? Dan kunt u zelfs te voet naar dit mooie gebied wandelen.